DAN-POL

Byg, renovering & mandskabsudlejning på vikarbasis

Kontaktpersoner hos DAN-POL


Marcin Szymczak - Indehaver & ansvarlig for byg og renoveringsprojekter

Marcin Szymczak

Indehaver / Owner / Właściciel

marcin.danpol@hotmail.com

Tlf. +45 27 59 64 56

 

Jeg er ansvarlig for byg- og renoveringsprojekter. Jeg tager mig også af rekruttering af dansk og polsk arbejdskraft. Jeg taler og skriver dansk og polsk.

I am responsible for construction- and renovation projects. I also take care of recruiting Danish and Polish workers. I speak and write Danish and Polish.

Jestem odpowiedzialny za prace budowlane i remontowe.  Zajmuje się również rekrutacja zarówno duńskiej jak i polskiej siły roboczej w wyżej wymienionej branży zawodowej. Władam językiem polskim oraz duńskim w mowie i piśmie.


Uffe Chojnacki Jakobsen Konsulent & vikaransvarlig

Uffe Chojnacki Jakobsen

Konsulent / Consultant / Konsultant

uffe.danpol@hotmail.com

Tlf. +45 91 97 65 72

 

Jeg er ansvarlig for vikar- og rekrutteringsløsninger. Jeg tager mig både af salget og rekrutteringen. Jeg taler og skriver dansk, engelsk og tysk.

Til jer kandidater fra Polen, som kun taler og forstår polsk, så må I meget gerne kontakte Marcin Szymczak.

Venligst huske når du skal sende din ansøgning og CV til os bedes du gøre det til firma.danpol@hotmail.com . På forhånd mange tak.

 

I am responsible for temporary and recruitment jobsolutions. I take care of both sales and recruitments. I speak and write Danish, English and German.

For You candidates that comes from Poland who only speak and understand Polish, here you are very welcome to contact Marcin Szymczak.

Please remember when you need to send your application and CV to us, please do so to firma.danpol@hotmail.com . In advance thank you.

 

Jestem odpowiedzialny za proces rekrutacji kandydatów na poszczególne stanowiska pracy. Dodatkowym moim zadaniem jest kontakt w naszymi klientami i sprzedaż ofert naszych rozwiązań pracowniczych. Władam jezykiem duńskim, angielskim, niemieckim w mowie i piśmie.

 

Do kandydatów władających tylko językiem polskim, prosimy o kontakt z Marcinem Szymczak.

 

Prosimy o wysyłanie CV oraz listów motywacyjnych na nasz mail firma.danpol@hotmail.com.  Z góry serdecznie dziękujemy. 


Virksomhedsinformationer

DAN-POL

CVR nummer 37 18 41 79

firma.danpol@hotmail.com 

 

Hovedkontor : 

Banckesvej 11, 6070 Christiansfeld

Satellitkontor : 

Lichtenbergsgade 3B, 1 sal, 8700 Horsens